Öppet måndag - fredag 10-18

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som Du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din kundrelation med Carlberg Glasögon & Linser skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande Din förfrågan/linsbeställning med mera.

Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.

Om Du inte vill att Dina personuppgifter registreras skall Du inte använda dig av våra webbformulär. När Du i samband med Din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om Dig själv, lämnar Du samtycke enligt dataskyddsförordningen.

Följ oss på Instagram

@optikercarlberg