Synundersökningen är viktig!

Ögonhälsoundersökning

Det finns en metod att hälsoundersöka dina ögon hos oss. Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck, ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. Fördelen är att en rad allvarliga åldersförändringar i ögat kan upptäckas på ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt.

Vi skickar mätresultaten till vår ögonläkare, specialist på ögats bakre segment, och inom ett par dagar kan ett utlåtande om din syn- och ögonhälsa vara klart.

Torra ögon

Torra ögon är ett vanligt problem. Ögonen kanske svider, bränner och kan vara röda. Man kan känna en skräpkänsla. Ökat tårflöde eller tidvis dimsyn kan också tyda på att man har torra ögon.

Vi gör en grundlig analys av din tårvätskas mängd och kvalité. Du får råd om vilka medel du ska använda och hur. De bästa preparaten mot torra ögon finns att köpa hos oss.

 

OPTIVITAL ögonvitaminer

Vetenskapligt dokumenterad sammansättning av vitaminer och mineraler. Innehåller: C- och E-vitamin, zink, koppar, lutein och zeaxantin.

kartong.jpg
 

Synnedsättning tex gulafläcken-förändringar

Om man har tex åldersrelaterade förändringar i gula fläcken (makuladegeneration) kan det ibland hjälpa med ytterligare synhjälpmedel utöver glasögon. Man kan behöva förstoringsglas eller extra starka läsglasögon, eller speciella färgfilter som man sätter på glasögonen. Allt detta kan vi hjälpa till med, om du bokar en tid för undersökning.


Arbetsglasögon

Vi samarbetar med företag för att öka synkomforten hos anställda i deras arbetsmiljö. Vid behov ordinerar och tillpassar vi arbetsanpassade glasögon eller kontaktlinser. Många problem på arbetsplatsen såsom värk i nacke och axlar, är ofta synrelaterade. Tror du att du själv eller någon av dina anställda behöver arbetsanpassade glasögon, tveka inte att höra av dig!

För information om vilka regler som gäller för arbetsglasögon kan du besöka Arbetsmiljöverket.