Öppet måndag - fredag 10-18

Din syn - ögonhälsa

ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNING

Det finns en metod att hälsoundersöka dina ögon hos oss. Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck, ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. Fördelen är att en rad allvarliga åldersförändringar i ögat kan upptäckas på ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt. Om det förekommer någon ögonsjukdom i din släkt är undersökningen extra viktig.

Vi skickar mätresultaten till vår ögonläkare, specialist på ögats bakre segment, och inom ett par dagar kan ett utlåtande om din syn- och ögonhälsa vara klart.

TORRA ÖGON

Torra ögon är ett vanligt problem. Ögonen kanske svider, bränner och kan vara röda. Man kan känna en skräpkänsla. Ökat tårflöde eller tidvis dimsyn kan också tyda på att man har torra ögon.

Vi gör en grundlig analys av din tårvätskas mängd och kvalité. Du får råd om vilka medel du ska använda och hur. De bästa preparaten mot torra ögon finns att köpa hos oss.

Gråstarr

Gråstarr, också kallad katarakt, är en ögonsjukdom som påverkar linsen i ögat och orsakar dimmig eller suddig syn. Linsen är normalt klar och genomskinlig, men när gråstarr utvecklas blir den gradvis grumlig och gulaktig eller brunaktig. Detta kan göra det svårt att se klart och skarpt, och kan också påverka färguppfattningen.

Gråstarr kan utvecklas gradvis över tid eller plötsligt uppstå på grund av en skada på ögat. Äldre personer löper större risk för att utveckla gråstarr, liksom personer med diabetes, högt blodtryck eller andra hälsoproblem. Behandling kan omfatta glasögon, kontaktlinser, eller kirurgi för att ta bort den drabbade linsen och ersätta den med en konstgjord lins.

Glaukom(grön starr)

Glaukom är en ögonsjukdom som kan leda till skador på synnerven och gradvis synförlust. Initialt kan glaukom vara asymtomatiskt, vilket gör det svårt att upptäcka tidigt. Symptom som kan uppstå inkluderar synfältsbortfall, dimsyn och ökad ljuskänslighet. Behandling kan omfatta ögondroppar, laserbehandling eller kirurgi för att sänka trycket i ögat och minska risken för synförlust. Det är viktigt att upptäcka och behandla glaukom tidigt för att minska risken för permanent synskada. Regelbundna ögonkontroller är rekommenderade för personer med hög risk för att utveckla sjukdomen.

GULAFLÄCKEN-FÖRÄNDRINGAR

Om man har åldersrelaterade förändringar i gula fläcken(makuladegeneration) kan det ibland hjälpa med ytterligare synhjälpmedel utöver vanliga glasögon. Man kan behöva förstoringsglas eller extra starka läsglasögon, eller speciella färgfilter som man sätter på glasögonen. Allt detta kan vi hjälpa till med, om du bokar en tid för undersökning.

 

Följ oss på Instagram

@optikercarlberg